Στις 7 Αυγούστου 2014 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα ανέργων για 30.000 ωφελούμενους από 25 έως 29 ετών.
Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (εκτός μελών ΣΕΤΕ) μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα προσφοράς πρακτικής άσκησης και να επωφεληθεί από την στελέχωση των τμημάτων της με νέους που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι 6 μήνες χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.
Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση αναγκαίων προϋποθέσεων ένταξης ανέργων, αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ. στην αγορά εργασίας, επιδοτώντας τους για 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 450 ώρες πρακτικής άσκησης, από την ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε.


Οφέλη επιχειρήσεων
• Κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών για διάρκεια έως 6 μήνες.

Επιχείρηση με 0 έως 4 άτομα προσωπικό (μισθωτής σχέσης εργασίας - ΙΚΑ) μπορεί να απορροφήσει έως 1 άτομο.

Επιχείρηση με  5 εργαζομένους και άνω (μισθωτής σχέσης εργασίας - ΙΚΑ) μπορεί να απορροφήσει έως και το 30% του εργατικού δυναμικού της.

• Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε περίπτωση πρόσληψης με το πέρας της πρακτικής άσκησης.

• Οι καταρτιζόμενοι για όλο το διάστημα υλοποίησης της δράσης (80 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 450 ωρών πρακτικής άσκησης) έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρεχόμενες από τον εκάστοτε πάροχο κατάρτισης, μέσω προβλεπόμενης χρηματοδότησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης στο πρόγραμμα, παρακαλώ κάντε κλικ στο παρακάτω link, συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου από κοινού να οργανώσετε τα επόμενα στάδια συμμετοχής σας.


Αίτηση συμμετοχής ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης


Αναλυτικοί όροι προγράμματος...